REGULAMIN

• Sklep internetowy, działający pod adresem milita.pl, prowadzony jest przez firmę MILITA NIKONOROV z siedzibą w Łodzi ul Traktorowa 128 91-257

NIP: 8522386511
REGON: 320091561

Ewidencji działalności gospodarczej dokonano pod numerem 82874


• Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
• Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę milita.pl Zamówienia można składać również bez uprzedniej rejestracji.
Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail informacją o jego przyjęciu.
• Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty od klienta za zamówienie. Czas realizacji w zależności od ilości i złożoności zamówienia trwa do 14 dni roboczych.
• Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu opłacenia zamówienia.
• Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie 698-454-835 lub e-mailem pod adresem info@nikonorov.com
• Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
• Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym milita.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
• Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
• Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki jeśli klient wybiera formę przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
• Przesyłki dostarcza Poczta Polska (list polecony priorytetowy, paczka pobraniowa), kurier UPS.
• Obowiązujący cennik kosztów przesyłki to odpowiednio: List polecony priorytetowy 10 złotych, Paczka Pobraniowa: 20 złotych, kurier UPS 20 złotych

Korzystanie ze Sklepu internetowego milita.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

• Kupujący składający zamówienie płatne z góry, zobowiązuje się opłacić zamówienie w ciągu 14 od dnia jego złożenia. Firma NIKONOROV zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez kupującego jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
• Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie z góry, tradycyjnym przelewem bankowym na konto sprzedawcy.
• Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go paczką lub listem poleconym na dane: MILITA NIKONOROV ul. Traktorowa 128 (portiernia) 91-204 Łódź.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

• Zwroty i reklamacje

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/

Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego.

W przypadku odstąpienia od umowy przedmiot należy odesłać paczką lub listem poleconym na adres: MILITA NIKONOROV ul. Traktorowa 128 (portiernia) 91-204 Łódź oraz dołączyć wypełniony formularz zwrotu. Formularz zwrotu wysyłany jest do klienta z towarem.

Zwracany Produkt powinien być pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Sklep gwarantuje zwrot pełnej kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta oraz koszt przesyłki do klinenta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, przelewem bankowym na klienta konto bankowe. Koszt zwrotu towaru przechodzi na kupującego.
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku z kolejnymi zmianami "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" zwrotowi lub wymianie nie podlegają produkty zakupione, wykonywane na specjalne zamówienie (czyli np. w niestandardowym, nieujętym z tabeli rozmiarze, kolorze który nie jest dostępny w ofercie)

• Sklep milita.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.


• W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia dn. 2.03.2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z kolejnymi zmianami).
• Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług sklepu internetowego milita.pl.

1. Firma Milita Nikonorov przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem milita.pl.

2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego milita.pl, działającego pod adresem milita.pl, które dokonują lub zamierzają dokonać zamówienia w Sklepie.

3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest firma Milita Nikonorov

4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez firmę Milita Nikonorov w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:
- świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
- obsługi procesu Rejestracji (czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu),
- logowania do Konta (podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować stan złożonych przez niego Zamówień),
- zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu,
- tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
- tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu,
- dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
- zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji.

5. Informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

6. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres info@nikonorov.com, zadzwonić pod numer telefonu 698 454 835.

Dane do przelewu:

MILITA NIKONOROV
Magdalena Nikonorov
Traktorowa 128
91-204 Łódź
75114020040000380269308160

Zapraszam do obejrzenia nowej odsłony mojego butiku. Sprawdź nową odsłonę sklepu online